Kinh nghiệm học quản lý dự án PMP

Chia sẻ kinh nghiệm học PMP – Quản lý dự án được đúc kết lại: – Dùng ITTO technique https://www.project-management-prepcast.com/pmp-itto – Đọc kỹ Rita tối thiểu 3 lần vì nó thiên về lesson learn và practice hơn, còn PMBOK chỉ là “SGK” để hiểu về concept – Thời gian tự ôn là … 6 Months from, mỗi ngày tầm 5 hours,…

Read More