Điểm quan trọng của nhà quản lý cấp trung

Quản lý cấp trung là một vị trí nòng cốt của doanh nghiệp. Bất kỳ một dự án hoặc kế hoạch kinh doanh nào của doanh nghiệp cũng sẽ tham gia với tầm ảnh hưởng chẳng hề nhỏ. So với những nhà lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung được xem là người trực tiếp…

Read More

Khóa học nghiệp vụ quản lý kho chuyên nghiệp

Điều kiện môi trừơng sản xuất kinh doanh thay đổi liên tục đòi hỏi người quản lý kho cần phải nắm vững những kỹ năng và kiến thức nghiệp vụ để quản lý một cách hiệu quả. Khóa học nghiệp vụ quản lý kho là một giải pháp kịp thời để cũng cố những kiến thức cần thiết đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tối ưu cho doanh nghiệp.

Read More