Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ huy động khoảng 42.000 cán bộ, giáo viên các trường đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo sư phạm tham gia coi thi. Hiện nay, Bộ đã xây dựng phương án phân bổ cán bộ, giảng viên các trường về địa phương phối hợp coi thi nhằm đảm bảo đủ số lượng và không phải di chuyển quá xa.

thông tin tuyển sinh 2017

Bộ đã xây dựng phương án phân bổ cán bộ, giảng viên các trường về địa phương phối hợp coi thi nhằm đảm bảo đủ số lượng và không phải di chuyển quá xa.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, với khoảng 42.000 cán bộ, giảng viên đại học, cao đẳng nhóm ngành sư phạm phối hợp với các địa phương coi thi sẽ đảm bảo mỗi phòng thi có ít nhất 1 giảng viên đại học và 1 giáo viên phổ thông.

So với năm 2016, số cán bộ, giảng viên đại học, cao đẳng được huy động coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm nay giảm hơn 18.000 người. Việc phối hợp giữa giảng viên các trường đại học, cao đẳng và giáo viên phổ thông trong tổ chức coi thi đã được Bộ tổ chức trong 2 năm 2015, 2016 nhằm có thêm kênh giám sát trong kỳ thi.

Hiện nay, hầu hết các trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để tuyển sinh nên đều ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với các địa phương trong tổ chức thi.

Mỗi câu hỏi thi được thử nghiệm 2 lần trước khi đưa vào sử dụng trong ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa để phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

thông tin tuyển sinh 2017

Các bạn trẻ nỗ lực, quyết tâm trong kỳ thi tuyển sinh 2017

“Kỳ thi THPT quốc gia phải đạt ít nhất 2 mục tiêu là xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học cao đẳng. Cho nên có trách nhiệm của cả Sở GD&ĐT và các trường đại học, cao đẳng, đặc biệt là các trường sử dụng kết quả để tuyển sinh thẳng. Sự chia sẻ trách nhiệm như vậy góp phần làm cho kỳ thi tốt hơn, an toàn hơn, kết quả tin cậy hơn. Chúng tôi đã cố gắng tính toán để phương án phân bổ giảng viên giải quyết được 2 vấn đề. Thứ nhất, các trường đại học không bị động, bảo đảm đủ nguồn lực. Thứ 2, vận hành theo nguyên tắc là sự di chuyển ít nhất để bảo đảm bài toán kinh tế”, ông Mai Văn Trinh nói.