Quản lý cấp trung là một vị trí nòng cốt của doanh nghiệp. Bất kỳ một dự án hoặc kế hoạch kinh doanh nào của doanh nghiệp cũng sẽ tham gia với tầm ảnh hưởng chẳng hề nhỏ. So với những nhà lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung được xem là người trực tiếp tiếp xúc với đội ngũ nhân viên thường xuyên, tham gia việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả cũng như việc điều phối mọi hoạt động để làm ra hiệu quả công việc cao nhất.

Đào tạo quản lý cấp trung

Đào tạo quản lý cấp trung

Thực tiễn cho thấy với áp lực từ hai chiều – cấp trên và cấp dưới, người quản lý cấp trung ở Việt Nam đang hướng về kiểm soát, điều khiển con người thay vì việc điều phối, quản lý các nguồn lực. Điều này thường gây áp lực ngược lại cho chính các nhân viên và làm vai trò cầu nối cho lãnh đạo cấp cao hơn và cấp dưới của quản lý cấp trung lại trở nên mờ nhạt.

Khóa đào tạo tại MTC

Khóa đào tạo tại MTC

Trong suốt 13 năm tư vấn, đào tạo các doanh nghiệp, MTC cũng nhận thấy: bản thân những doanh nghiệp Việt vẫn chưa đề cao được năng lực, vai trò tầm quản lý cấp trung. Điều này sẽ tạo ra nhiều “lỗ hổng chết người” khiến cho tổ chức hoạt động mà lạc mất đi khung xương sống, điều này làm cho các bộ phận: tài chính, nhân sự, công nghệ… không được kết nối một cách trơn tru cũng như vận hành hiệu quả.

Nhiệt tình hăng say trong khóa học

Nhiệt tình hăng say trong khóa học

Tại MTC, chương trình đào tạo “Quản lý cấp trung” cũng chú trọng phát triển một cách toàn diện năng lực quản lý, điều này giúp học viên xác định đúng được vai trò, trách nhiệm của 1 nhà quản lý cấp trung, trong đó bao gồm:

Thứ nhất, xây dựng một cách hoàn thiện chân dung nhà quản lý cấp trung rất hiện đại, chuyên nghiệp.

Thứ hai, phát triển năng lực của sự tư duy chiến lược và quản trị dự án.

Thứ ba, phát triển khả năng cũng như năng lực quản lý, xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp, văn hóa của cả bộ phận.

Thứ tư, phát triển nhiều kỹ năng mềm phục vụ quản lý.

Tham gia khóa học

Tham gia khóa học

Với những yêu cầu phải không ngừng cải tiến cùng với việc chuyên nghiệp hóa bộ máy quản trị doanh nghiệp để có thể phát triển bền vững, vươn mình hội nhập quốc tế chẳng hạn như hiện nay, các nhà quản lý cấp trung phải nhận thức rõ hơn bao giờ hết trách nhiệm của mình phải đảm đương để có thể thường xuyên trau dồi các kỹ năng, nâng tầm quản lý và mở ra cơ hội thăng tiến cao hơn cũng như đạt nhiều thành công hơn.