Hợp đồng thương mại điện tử là gì?

Với sự phát triển của khoa học công nghệ thúc đẩy mọi sự phát triển với các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Nhận thấy như vậy, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu và phát triển các loại hợp đồng điện tử .

Hợp đồng thương mại điện tử chính là một bản thỏa thuận được viết và ký kế dưới dạng điện tử. Có thể nói dễ hiểu hơn, khi viết một bản hợp đồng trên máy tính và sử dụng email để gửi đến cho đôi tác kinh doanh, doanh nghiệp được liên kết với email lại với nhau. Trong đó, người ta sử dụng chữ ký điện tử  để ký hợp đồng điện tử thay cho chữ ký tay.

Hợp đồng điện tử là gì

Đặc điểm của hợp đồng thương mại điện tử

Cách giao kết và thực hiện hợp đồng :

Giữa các bên tham gia được quyền thỏa thuận với phương tiện điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng. Trong đó, hợp đồng điện tử phải luôn tuân thủ các quy định về pháp luât. Các bên có quyền đưa ra yêu cầu về kỹ thuật, chứng thực và các điều kiện khác đảm bảo tính vẹn toàn và bảo mật có liên quan đến hợp đồng.

Người tham gia vào giao kết hợp đồng thương mại điện tử

Giữa các bên mua bán, bên thứ ba (nếu có) có sự kết nối chặt chẽ với nhau trong đó có nhà cung cấp các dịch vụ, cơ quan chứng thực chữ ký điện tử. Bên thứ ba không tham gia bất cứ hoạt động nào trong quá trình thỏa thuận cũng như giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại điện thử. Tham gia với tư cách là cơ quan hỗ trợ để đảm bảo được tính hiệu quả, xó giá trị pháp lý với hợp đồng.

Xem thêm: Phần mềm hợp đồng điện tử

Giá trị pháp lý của hợp đồng điện tử

Hợp đồng điện tử theo quy định của pháp luật Việt Nam – Luật Giao dịch điện tử 2005 tại điều 33, điều 34 thì hợp đồng điện tử được công nhận có giá trị pháp lý.

Hợp đồng điện tử được coi là hợp đồng thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Không thể phủ nhận giá trị pháp lý của nó chỉ vì là hợp đồng điện tử vì nó cũng thể hiện được các thông tin dữu liệu.

Hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý không

Phạm vi áp dụng có phần bị hạn chế

Theo quy định của pháp luật tại điều 1 Luật Giao dịch điện tử năm 2005 thì mọi hợp đồng điện tử cũng như các giao dịch được áp dụng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước ở lĩnh vực kinh doanh, dân sự và các lĩnh vực khác do pháp luật quy định.  

Theo quy định dành cho giao dịch điện tử thì không thực hiền cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấy, sở hữu nhà của và các bất động sản, văn bản thừa kế,…

Ưu điểm của hợp đồng điện tử

Nhanh chóng và minh bạch

Hợp đồng điện tử được ký kết dù ở nơi nào, thời điểm nào, khi nào 2 bên không thể gặp mặt nhau trực tiếp. Việc giám đốc, quản lý đi công tác là một điều khá hiển nhiên ở các doanh nghiệp vì việc này sẽ làm công việc bị gián đoạn đến sự hợp tác kinh doanh nên việc ký kết hợp đồng thương mại điện tử khá thuận tiện và nhanh chóng.

Tối ưu quy trình kinh doanh và thời gian

Việc ký kết hợp đồng điện tử với chữ ký điện tử, nhiều nghiệp vụ có thể tối ưu được nhiều quy trình và lấy chữ ký đều độc lập về thời gian cũng như địa điểm.

Giữ được chất lượng ban đầu

Thời hạn được lưu trữ của các tài liệu thường trên 10 năm, bạn phải đảm bảo được các mẫu chữ ký phải đọc được rõ ràng. Chữ ký tay theo thời gian sẽ bị mờ nhạt đi nhưng chữ ký điện tử có thể giữ được chất lượng sau thời gian dài.

Bảo vệ môi trường

Bình thường việc ký kế các hợp đồng bằng giấy tay sẽ phải sử dụng giấy, nhưng với việc ký kết hợp đồng điện tử thì chúng ta đã có thể góp một phần nào đó bảo vệ tài nguyên môi trường là cây cối và nước. Vì việc sản xuất ra giấy photo tiêu thụ rất nhiều gỗ và nước.

Xem thêm: giải pháp kho thông minh