Quản lý mâu thuẫn tốt là một cách ủng hộ sự hợp tác giữa các thành viên, một điều hết sức cần thiết cho hiêu quả hoạt động của nhóm hay tổ chức. Nó sẽ khiến cho mọi thành phần cam kết hành động vì mục đích chung và nhất là làm tăng khả năng giải quyết vấn đề của đơn vị.

Tất cả chúng ta đều đã gặp mâu thuẫn và đã tìm cách đối phó với nó bằng cách này hay cách khác. Các nhà nghiên cứu phát hiện năm cách ứng phó với mâu thuẫn và mô tả những biểu hiện dưới đây:

Rùa (rút lui)

Khi gặp mâu thuẫn, rùa sẽ thụt đầu vào cái mai của mình để tránh né sự va chạm. Đó là mâu thuẫn người sợ đối đầu với mâu thuẫn. Họ tránh xa những cơ hội để tạo mâu thuẫn. Sẵn sàng hi sinh mục đích và các mối quan hệ của mình để sống yên thân, rùa luôn tự cảm thấy bất lực.

Cá mập (áp đảo)

5 cách ứng phó với mâu thuẫn trong làm việc nhóm

Cá mập luôn áp đảo đối phương để bắt buộc họ phải chấp nhận những giải pháp do anh ta đề ra

Cá mập luôn áp đảo đối phương để bắt buộc họ phải chấp nhận những giải pháp do anh ta đề ra. Đói với cá mập, mục đích là tối quan trọng và phải đạt được nó với bất cứ giá nào. Còn các mối quan hệ là thứ yếu. Đó là những mẫu người không ehef quan tâm đến nhu cầu của người khác. Trong tranh chấp có kẻ thắng người thua mà anh ta phải là kẻ thắng cuộc và coi đó là một thành tích. Anh ta cố chiến thắng bằng đe dọa, trấn áp, đè bẹp,…

Gấu bông (xoa dịu)

Gấu bông xem các mối quan hệ là tối quan trong và mục đích của anh ta là thứ yếu. Gấu luôn muốn được mọi người chấp nhận và yêu thương. Gấu nghĩ rằng phải tránh mâu thuẫn để giữ hòa khí. Gấu sẽ nói: “tôi sẽ sẵn sàng hi sinh mục đích, quyền lợi của tôi miễn là bạn yêu thương tôi”. Mẫu người này cũng không hiếm trong xã hội. Họ đành chịu thua thiệt để giữ mối quan hệ với mọi người.

Chồn (thỏa hiệp)

Chồn quan tâm vừa pahir và đồng đều đối với mục đích cũng như các mối quan hệ và luôn tìm cách thỏa hiệp. Anh ta đành hi sinh mục đích của mình và vận động đối phương cũng làm như anh. Họ cùng nhau tìm những giải pháp trung hòa để đôi bên cùng có lợi.

Chim cú (đối đầu)

5 cách ứng phó với mâu thuẫn trong làm việc nhóm

Đối với cú, mâu thuẫn là một vấn đề phải giải quyết nhằm đạt được mục đích của đôi bên

Chim cú coi trọng mục đích lẫn quan hệ. Đối với cú, mâu thuẫn là một vấn đề phải giải quyết nhằm đạt được mục đích của đôi bên. Cú tìm những giải pháp làm giảm căng thẳng để củng cố mối quan hệ giữa đôi bên, cú sẽ không thỏa mãn đến khi đạt được mục đích chung và giải quyết được sự căng thẳng giữa đôi bên.

Ta cần học tập để có thói quen nhìn nhận vấn đề và mâu thuẫn trong cuộc sống, từ đó tập giải quyết chúng trong tinh thần cởi mở và thẳng thắn để biến mâu thuẫn thành một cơ hội để tiến bộ. Phát triển tinh thần hợp tác và xây dựng các nhóm hoạt động có hiệu quả.