Chu kỳ thuê đất khu công nghiệp là gì, thời gian thuê là bao lâu, làm sao để thuê đất khu công nghiệp. Để giải đáp cho những câu hỏi thắc mắc này thì xin mời các bạn tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Contents

Đất khu công nghiệp là gì?

Đất khu công nghiệp là đất dùng để xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng nhà xưởng, nhà máy sản xuất tập trung lại với nhau và có cùng chế độ sử dụng đất. Đất khu công nghiệp được sử dụng theo hình thức thuê đất theo quy định tại khoản 2 điều 149 luật đất đai của năm 2013 như sau:

Nhà nước cho thuê đất đối với các tổ chức hoạt động kinh tế, công dân Việt Nam đang định cư tại nước ngoài, hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu chế xuất.

Người được nhà nước cho thuê đất với diện tích đất được trả tiền hàng năm thì có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê hàng năm.

Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với khu đất xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

 dat-khu-cong-nghiep

Đất khu công nghiệp

Chu kỳ thuê đất khu công nghiệp là gì?

Chu kỳ thuê đất khu công nghiệp hay nói cách đơn giản là thời gian thuê sử dụng đất khu công nghiệp. Thời gian mà chủ doanh nghiệp thuê đất được tính theo thời gian đầu tư của dự án. Đối với trường hợp có thời gian đầu tư dự án dài hơn thời gian sử dụng đất khu công nghiệp thì doanh nghiệp xây dựng kết cấu hạ tầng phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được cho phép điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thích hợp. Nhưng tổng thời gian sử dụng đất là không quá 70 năm, phải nộp tiền thuê đất hay tiền sử dụng đất với diện tích khu đất được gia hạn.

 chu-ki-thue-dat-khu-cong-nghiep

Chu kì thuê đất khu công nghiệp

Những ai được thuê đất khu công nghiệp?

Do tính chất quan trọng, quy mô đầu tư lớn nên đòi hỏi phải có năng lực về vốn, trình độ quản lý, vận hành và khai thác nên không phải ai cũng có quyền kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 điều 149 luật đất đai năm 2013 thì chủ thể kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp gồm có: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

 doi-tuong-thue-dat-khu-cong-nghiep-phai-dua-tren-phap-luat

Đối tượng thuê đất khu công nghiệp phải dựa trên pháp luật

Đối với cá nhân, tổ chức thuê đất khu công nghiệp xây dựng nhà xưởng, nhà máy để hoạt động sản xuất kinh doanh thì rộng hơn. Nên bất cứ ai có nhu cầu thuê đất khu công nghiệp để sử dụng vào mục đích kinh doanh sản xuất, kinh doanh ở các lĩnh vực ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh không vi phạm pháp luật và phù hợp với quy định của pháp luật thì đều có thể thuê đất hoặc nhận chuyển nhượng lại từ chủ đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đất công nghiệp.