Mỗi một doanh nghiệp hiện nay đều có các đặc thù sản xuất kinh doanh của mình thường xuyên áp dụng các phương pháp tính giá hàng tồn kho, có thể các doanh nghiệp chọn lựa những cách tính giá tiền sao cho mang lại những thuận lợi trong các quy trình tính toán nhưng phải vận dụng đúng các nguyên tắc nhất quán trong quy hoạch các kế toán khác nhau. Mời khách hàng cùng chúng tôi tìm hiểu về các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho được sử dụng phổ biến cho doanh nghiệp hiện tại để mang lại được những hỗ trợ tuyệt vời nhất.

A. Các phương pháp tính mức giá hàng tồn kho hiện nay

Cách thức tính giá trị hàng tồn kho phổ biến thứ nhất: Phương pháp giá cả đích danh:

Với cách tính này theo giá cả đích danh được đã được ứng dụng dựa trên các giá trị thực tiễn của các thứ hàng hóa hoá mua vào, từng các sản phẩm sẽ sản xuất ra nên chỉ đủ đáp ứng cho các doanh nghiệp có các mặt hàng hay mặt hàng hóa ổn định và nhận diện một cách rộng rãi được.

Theo phương pháp này các sản phẩm, và các vật tư, hàng hoá khi được xuất kho thuộc theo lô hàng nhập nào thì sẽ lấy đơn giá thành nhập kho của lô hàng đấy để tính giúp doanh nghiệp có được sự hỗ trợ khi tính giá thành và dòng vốn của mình một cách thiết thực và nhanh chóng nhất.

Về phương pháp tính giá trị hàng hóa tồn kho thứ 2: Cách bình quân gia quyền:

Đây là các cách hay được các doanh nghiệp thường hay sử dụng. Với cách tính này thì giá cả trị của từng mẫu sản phẩm hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng hóa tồn kho đầu kỳ và giá cả trị từng loại hàng hóa tồn kho được mua hoặc chế tạo trong kỳ một cách rõ ràng và dễ dàng kiểm tra kỹ lưỡng các giá trị tốt nhất. Giá tiền trung bình có thể được tính theo từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, và phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể của mỗi công ty.

Những hỗ trợ tuyệt vời của việc tính giá hàng tồn kho

Những hỗ trợ tuyệt vời của việc tính giá hàng tồn kho

B. Các quy trình nhập trước – xuất trước trong các tính giá hàng tồn kho:

Với các hàng hóa hoá nào nhập trước thì xuất trước, khi đã xuất hết số nhập trước rồi sẽ mới đến các số nhập sau theo giá trị thực của từng lần nhập của sản phầm hoặc hàng hóa đó. Chính vì vậy với các hàng hoá khi tồn kho cuối kỳ sẽ được xem là mức giá thực tế của các số vật liệu mua vào trong cùng kỳ. Các phương pháp thích hợp trong các trường hợp sẽ đáp ứng những hỗ trợ tăng giá trị hoặc có thể là bình ổn giá trị một cách hiệu quả.

Và trên thực tế việc phải căn cứ vào hoạt động của doanh nghiệp kế toán có thể thực hiện chọn lựa các cách tính giá trị sản phẩm tồn kho sao cho thuận lợi và phù hợp với các công đoạn tính toán và phải thực hiện đúng nguyên tắc nhất quán trong quy hoạch kế toán.

Phương pháp tính giá hàng tồn kho hữu hiệu ra sao ?

Phương pháp tính giá hàng tồn kho hữu hiệu ra sao ?

C. Những hữu hiệu của phương pháp tính giá thành hàng tồn kho mang lại sự hài lòng của doanh nghiệp.

Mỗi phương pháp khi thực hiện tính giá trị hàng tồn kho đều có các ưu, và nhược điểm khác nhau. Mức độ chính xác và độ an toàn và đáng tin cậy của mỗi cách thức khi thực hiện tính toán giá hàng tồn kho tuỳ thuộc vào các yêu cầu quản lý, các trình độ, và các năng lực nghiệp vụ cũng như trình độ các trang bị phương pháp và các công cụ tính toán, công cụ xử lý thông tin của doanh nghiệp. Với mong muốn giúp khách hàng có được hỗ trợ tuyệt vời trong quá trình tính toán giá trị hàng tồn kho, giúp đem lại những giải quyết các hỗ trợ xử lý các vấn đề về tính toán giúp doanh nghiêp có được sự hài lòng khi tiếp cận dịch vụ này. Đơn vị SmartBiz, chuyên gia về lĩnh vực này chúng tôi sẽ đem lại cho khách hàng sự hài lòng nhất có thể, đem đến những hỗ trợ tốt nhất trong các vấn đề tìm kiếm các phương pháp tính giá tiền hàng tồn kho một cách hiệu quả nhất.