Trong quá trình làm việc, có thể do các yếu tố khách quan hoặc chủ quan mà doanh nghiệp cần phải thay đổi địa điểm trụ sở làm việc. Vậy liệu bạn có biết thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty gồm các bước nào không?

thay đổi địa chỉ công ty

Có nhiều lý do khiến doanh nghiệp thay đổi trụ sở công ty